پکیج فیلم های آموزشی و جزوه ریاضی دهم- رشته های تجربی و ریاضی (فصل پنجم: تابع)

دانلود پکیج فیلم های آموزشی و جزوه ریاضی دهم- رشته های تجربی و ریاضی (فصل پنجم: تابع)، در قالب pdf و flv، شامل فصل پنجم: تابع، تابع و روش های نمایش آن- قسمت اول، تابع و روش های نمایش آن- قسمت دوم، دامنه و برد تابع، توابع خطی، وارون یک

ادامه مطلب


مطالب تصادفی